http://www.hs1al.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
 หน้าแรก  ข่าวประชาสัมพันธ์  บทความ/เอกสาร  กระดานแสดงความเห็น
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   
Menu
สถานะสมาชิกภาพ
แบบทดสอบกลาง AR
สำนักงาน กสทช.
วิทยุสมัครเล่น
ติดต่อเรา
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 08/09/2007
ปรับปรุง 12/09/2019
สถิติผู้เข้าชม434,801
Page Views552,496

สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดลพบุรี HS1AL จัดโครงการ "ส่งเพื่อนกลับบ้าน" ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ของไทย ตั้งจุดบริการประชาชนและเพื่อนนักวิทยุสมัครเล่นที่เดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ จุุดบริการประชาชน วงเวียนเทศบาลโคกตูม อ.เมือง จ.ลพบุรี

สำหรับเพื่อนนักวิทยุสมัตรเล่นที่เดินทางในช่วงเทศกาล สามารถสอบถามเส้นทาง แจ้งข้อมูลข่าวสาร ขอความช่วยเหลือจาก HS1AL ได้ที่่ระบบทวนสัญญาณความถี่ 145.6625 MHz dup-600 ไม่ต้องใส่โทน และซิมเพลกซ์ความถี่ 144.525 MHz ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2562 ถึง วันที่ 17 เมษายน 2562


#HS1AL #ทวนสัญญาณ #วิทยุสมัครเล่น #ลพบุรี #สอบถามเส้นทาง #รีพีตเตอร์ #จุดบริการประชาชนสมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดลพบุรี HS1AL รับการประสานจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เข้าร่วมซ้อม "การฝึกร่วมหน่วยทหารรักษาพระองค์/เหล่าทัพ (การช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ)"

สมาคมฯ HS1AL ทำหนังสือนำเรียน ท่านผู้อำนวยการ กสทช. เขต 15 เพื่อใช้ความถี่ 145.000 MHz simplex และความถี่ 145.6625 MHz duplex -600 เพื่อเป็นข่ายสำรองของทางราชการ ในการซ้อมแผนฯ ดังกล่าว ในห้วงวันที่ 1-21 กุมภาพันธ์ 2562

โดยใช้สัญญาณเรียกขานตามแผนการซ้อมฯ "ศูนย์ EOC ลพบุรี" มีนักวิทยุสมัครเล่นปฎฺบัติหน้าที่รับ-ส่งข่าวสารตลอดในห้วงเวลาของการฝึกซ้อมแผน

เรียนประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันสมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดลพบุรี HS1AL จัดโครงการ "ส่งเพื่อนกลับบ้าน" ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ตั้งจุดบริการประชาชนและเพื่อนนักวิทยุสมัครเล่นที่เดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ จุุดบริการประชาชนเทศบาลโคกตูม อ.เมือง จ.ลพบุรี และจุดบริการประชาชน 4 แยกบ้านกล้วย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

สำหรับเพื่อนนักวิทยุสมัตรเล่นที่เดินทางในช่วงเทศกาล สามารถสอบถามเส้นทาง แจ้งข้อมูลข่าวสาร ขอความช่วยเหลือจาก HS1AL ได้ที่่ระบบทวนสัญญาณความถี่ 145.6625 MHz dup-600 ไม่ต้องใส่โทน และซิมเพลกซ์ความถี่ 144.525 MHz ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึง วันที่ 2 มกราคม 2562

#HS1AL #ทวนสัญญาณ #วิทยุสมัครเล่น #ลพบุรี #สอบถามเส้นทาง #รีพีตเตอร์ #จุดบริการประชาชนสมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดลพบุรี นำโดยคุณสงัด ลอสวัสดิ์ HS6UEB นายกสมาคมฯ และคุณฉลอง พึ่งศรีเพ็ง HS0EDP อุปนายกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมสัญจรสหพันธ์สมาคมวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายภาคกลาง เขต1,เขต2 และเขต7 ครั้งที่9/2561 เมื่อวันเสาร์ที่ 26 พฤกษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ร้านอาหารครัวคุณกุ้งและแพริมน้ำรีสอร์ท อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง

ขอบคุณภาพจาก 100 watts Magazine (official) คลิ๊กเพื่อดูรูปเพิ่มเติมในFacebook ประชาสัมพันธ์ถึงเพื่อนนักวิทยุสมัครเล่นสมาชิกสมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดลพบุรี ทุกๆ ท่านที่ต้องการให้สมาคมฯ จัดกิจกรรมใดๆ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือประชาชนยามภัยพิบัติ หรือเป็นข่ายสำรองสื่อสารให้ทางราชการหรืออื่นๆ

ภายใต้ศักยภาพของนักวิทุยสมัครเล่นสามารถช่วยเหลือหรือปฎิบัติได้ ช่วยเสนอกิจกรรมและความเห็นในทุกช่องทางเช่น line กลุ่ม #HS1AL, Facebook สมาคมฯ หรือทางเว็บบอร์ดของเว็บไซด์สมาคมฯ เพื่อได้รวบรวมและทำแผนกิจกรรมให้กับคณะกรรมการฯ ชุดใหม่ของ HS1AL ต่อไป

แจ้งเพื่อทราบโดย HS4XYHS1AL สมาคมฯ ตั้งอยู่เลขที่ 54/3 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000

วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ เพื่อ

  1. ส่งเสริมให้สมาชิกใช้ความถี่ย่านวิทยุสมัครเล่น สร้างสรรค์ความสามัคคีและมิตรภาพ
  2. เผยแพร่ข่าวสารและพัฒนาความรู้ด้านวิชาการสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุแก่สมาชิก และ ประชาชน
  3. ฝึกฝนอบรมสมาชิกให้เป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นให้มีความรู้ความชำนาญยิ่งๆ ขึ้นไป
  4. เสริมสร้างประโยชน์ต่อสังคมและความปลอดภัยของประเทศชาติ
  5. ส่งเสริมให้สมาชิกใช้วิทยุรับ-ส่งคมนาคม เป็นข่ายสื่อสารสาธารณะสำรองในยามฉุกเฉิน หรือเกิดภัยพิบัติ
  6. เพิ่มพูนจำนวนสมาชิกให้เป็นพนักงานวิทยุสำรอง ไว้รับใช้สังคมและประเทศชาติทั้งในยามสงบและฉุกเฉิน
  7. สร้างชื่อเสียงของสมาคมและประเทศชาติ ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ ในวงการวิทยุระหว่างประเทศ

ช่องเรียกขานของสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายฯ ให้ใช้ความถี่วิทยุขนาด 144.525 MHz
(ตามหนังสือ กรมไปรษณีย์โทรเลข ที่ คค 0704(ก)/14390)..คลิ๊ก

สมาคมฯ เปิดให้บริการระบบทวนสัญญาณ (repeater) กับนักวิทยุสมัครเล่นทุกท่าน ทุกวัน
(ตามหนังสือ สกทช ที่ ทช 3200/2142
)..คลิ๊ก
Repeater ระบบทวนสัญญาณ ภาครับ 145.0625 MHz ภาคส่ง 145.6625 MHz

นักวิทยุสมัครเล่นมีความประสงค์จะใช้ระบบทวนสัญญาณ HS1AL สามารถปรับตั้งเครื่องมือสื่อสาร 
145.6625 MHz duplex -600 KHz (duplex mode)

 Latitude: 14.783841°   Longitude: 100.677120°  [แผนที่..คลิ๊ก]
http://www.hs1al.org
E-mail: hs1al.lopburi@gmail.com 
สายตรงนายกฯ HS6FLU ไพศาล ปี่เงิน
08-1946-0200

 
 หน้าแรก  ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง  บทความ/เอกสาร  กระดานแสดงความเห็น
view