http://www.hs1al.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
 หน้าแรก  ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง  บทความ/เอกสาร  กระดานแสดงความเห็น
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   
Menu
สมาชิกสมาคมฯ
สถานะสมาชิกภาพ
สำนักงาน กสทช.
ทดสอบความรู้ HAM
ติดต่อเรา
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 08/09/2007
ปรับปรุง 20/10/2017
สถิติผู้เข้าชม406,686
Page Views515,090


HS1AL สมาคมฯ ตั้งอยู่เลขที่ 54/3 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000

วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ เพื่อ

  1. ส่งเสริมให้สมาชิกใช้ความถี่ย่านวิทยุสมัครเล่น สร้างสรรค์ความสามัคคีและมิตรภาพ
  2. เผยแพร่ข่าวสารและพัฒนาความรู้ด้านวิชาการสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุแก่สมาชิก และ ประชาชน
  3. ฝึกฝนอบรมสมาชิกให้เป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นให้มีความรู้ความชำนาญยิ่งๆ ขึ้นไป
  4. เสริมสร้างประโยชน์ต่อสังคมและความปลอดภัยของประเทศชาติ
  5. ส่งเสริมให้สมาชิกใช้วิทยุรับ-ส่งคมนาคม เป็นข่ายสื่อสารสาธารณะสำรองในยามฉุกเฉิน หรือเกิดภัยพิบัติ
  6. เพิ่มพูนจำนวนสมาชิกให้เป็นพนักงานวิทยุสำรอง ไว้รับใช้สังคมและประเทศชาติทั้งในยามสงบและฉุกเฉิน
  7. สร้างชื่อเสียงของสมาคมและประเทศชาติ ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ ในวงการวิทยุระหว่างประเทศ

ช่องเรียกขานของสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายฯ ให้ใช้ความถี่วิทยุขนาด 144.525 MHz
(ตามหนังสือ กรมไปรษณีย์โทรเลข ที่ คค 0704(ก)/14390)..คลิ๊ก

สมาคมฯ เปิดให้บริการระบบทวนสัญญาณ (repeater) กับนักวิทยุสมัครเล่นทุกท่าน ทุกวัน
(ตามหนังสือ สกทช ที่ ทช 3200/2142
)..คลิ๊ก
Repeater ระบบทวนสัญญาณ ภาครับ 145.0625 MHz ภาคส่ง 145.6625 MHz

นักวิทยุสมัครเล่นมีความประสงค์จะใช้ระบบทวนสัญญาณ HS1AL สามารถปรับตั้งเครื่องมือสื่อสาร 
145.6625 MHz duplex -600 KHz (duplex mode)

 Latitude: 14.783841°   Longitude: 100.677120°  [แผนที่..คลิ๊ก]
http://www.hs1al.org
E-mail: hs1al.lopburi@gmail.com 
สายตรงนายกฯ HS6FLU ไพศาล ปี่เงิน
08-1946-0200

 
 หน้าแรก  ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง  บทความ/เอกสาร  กระดานแสดงความเห็น
By สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดลพบุรี.  
Copyright 2005-2017 All rights reserved.
view