http://www.hs1al.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 ข่าวประชาสัมพันธ์

 บทความ/เอกสาร

 กระดานแสดงความเห็น

บริการ

สถานะสมาชิกภาพ
แบบทดสอบกลาง AR
สำนักงาน กสทช.
วิทยุสมัครเล่น
ติดต่อเรา

สถิติ

เปิดเว็บ08/09/2007
อัพเดท25/01/2024
ผู้เข้าชม550,704
เปิดเพจ697,145


คณะกรรมการสมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดลพบุรี
วาระ ๒ ปี ตั้งแต่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ ถึง ๑๒ กันยายน ๒๕๖๗


  (๑) นายสงัด ลอสวัสดิ์                   HS6UEB        นายกสมาคม
  (๒) นายฉลอง พึ่งศรีเพ็ง                HS0EDP        อุปนายก ๑
  (๓) เรืออากาศตรีวุฒิ สังขพิชัย         E20IXO        อุปนายก ๒
  (๔) นายประกิต สีเหนี่ยง                 HS1WDC      อุปนายก ๓
  (๕) นายโยธิน สุขศิริ                      E25BDG       อุปนายก ๔
  (๖) จ่าสิบเอกภิรมย์เวชน์ เอี่ยมนิ่ม     E24IIS         กรรมการเลขานุการ
  (๗) จ่าสิบเอกไชยปัญญา ทองเลิศ    E24UTJ        กรรมการเหรัญญิก
  (๘) นายกิตติพงษ์ สอนตาง             HS4XY         กรรมการนายทะเบียน
  (๙) นายศักดิ์ชัย หาลาภ                 E20CUY       กรรมการสถานที่
  (๑๐) นายสมพร บุญริน                   E27ASY       กรรมการเทคนิค
  (๑๑) นายสมุทร วังกานนท์              E22EEO       กรรมการประชาสัมพันธ์
  (๑๒) นายอภัย สุดจิตร                   E24VAK        กรรมการวิชาการ
  (๑๓) นายกนกศักดิ์ บุภู่                  E23QOM       กรรมการเครือข่ายฉุกเฉินติดต่อ สมาคมวิทยุสมัครเล่่นจังหวัดลพบุรี

นายสงัด ลอสวัสดิ์ HS6UEB นายกสมาคมฯ

เลขที่ 50/5 หมู่ 6 ถนนลพบุรี-โคกตูม 3017 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000

โทร 08 7158 8544

view

 หน้าแรก

 ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

 บทความ/เอกสาร

 กระดานแสดงความเห็น

view