http://www.hs1al.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 ข่าวประชาสัมพันธ์

 บทความ/เอกสาร

 กระดานแสดงความเห็น

บริการ

สถานะสมาชิกภาพ
แบบทดสอบกลาง AR
สำนักงาน กสทช.
วิทยุสมัครเล่น
ติดต่อเรา

สถิติ

เปิดเว็บ08/09/2007
อัพเดท19/09/2023
ผู้เข้าชม542,137
เปิดเพจ678,410

ทะเบียนสมาคม

(อ้างถึง)
ทะเบียนสมาคม
ส.ค.2

เลขลำดับ ต.869/2537
ชื่อสมาคม สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดลพบุรี
วัตถุประสงค์
ของสมาคม
  1. ส่งเสริมให้สมาชิกใช้ความถี่ย่านวิทยุสมัครเล่น สร้างสรรค์ความสามัคคีและมิตรภาพ
  2. เผยแพร่ข่าวสารและพัฒนาความรู้ด้านวิชาการสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุแก่สมาชิก และ ประชาชน
  3. ฝึกฝนอบรมสมาชิกให้เป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นให้มีความรู้ความชำนาญยิ่งๆ ขึ้นไป
  4. เสริมสร้างประโยชน์ต่อสังคมและความปลอดภัยของประเทศชาติ
  5. ส่งเสริมให้สมาชิกใช้วิทยุรับ-ส่งคมนาคม เป็นข่ายสื่อสารสาธารณะสำรองในยามฉุกเฉิน หรือเกิดภัยพิบัติ
  6. เพิ่มพูนจำนวนสมาชิกให้เป็นพนักงานวิทยุสำรอง ไว้รับใช้สังคมและประเทศชาติทั้งในยามสงบและฉุกเฉิน
  7. สร้างชื่อเสียงของสมาคมและประเทศชาติ ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ ในวงการวิทยุระหว่างประเทศ

ทั้งนี้ ไม่จัดตั้งโต๊ะบิลเลียด ไม่ดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการพนัน การหาผลกำไรมาแบ่งบันกัน ตลอดจนไม่ทำให้เสื่อมเสียศิลธรรม จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ

ลำนักงานแห่งใหญ่
ของสมาคม
ณ เลขที่ 54/3 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
ชื่อ, สำนัก, และอาชีวะ
ของผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ให้เป็นผู้จัดการ
นายอาคม ชัยชำนาญ บ้านเลขที่ 9/1 หมู่ที่ 11 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
จดทะเบียน จัดตั้งสมาคม
สำนักงานจดทะเบียน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
จดทะเบียน วัน เดือน ปี 21 พฤศจิกายน 2537
ลงนามตำแหน่งและ
ประทับตรานายทะเบียน
(นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร)
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

 

view

 หน้าแรก

 ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

 บทความ/เอกสาร

 กระดานแสดงความเห็น

view