http://www.hs1al.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
 หน้าแรก  ข่าวประชาสัมพันธ์  บทความ/เอกสาร  กระดานแสดงความเห็น
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   
Menu
สถานะสมาชิกภาพ
แบบทดสอบกลาง AR
สำนักงาน กสทช.
วิทยุสมัครเล่น
ติดต่อเรา
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 08/09/2007
ปรับปรุง 18/09/2021
สถิติผู้เข้าชม481,757
Page Views606,646
 

ทะเบียนสมาคม

(อ้างถึง)
ทะเบียนสมาคม
ส.ค.2

เลขลำดับ ต.869/2537
ชื่อสมาคม สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดลพบุรี
วัตถุประสงค์
ของสมาคม
  1. ส่งเสริมให้สมาชิกใช้ความถี่ย่านวิทยุสมัครเล่น สร้างสรรค์ความสามัคคีและมิตรภาพ
  2. เผยแพร่ข่าวสารและพัฒนาความรู้ด้านวิชาการสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุแก่สมาชิก และ ประชาชน
  3. ฝึกฝนอบรมสมาชิกให้เป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นให้มีความรู้ความชำนาญยิ่งๆ ขึ้นไป
  4. เสริมสร้างประโยชน์ต่อสังคมและความปลอดภัยของประเทศชาติ
  5. ส่งเสริมให้สมาชิกใช้วิทยุรับ-ส่งคมนาคม เป็นข่ายสื่อสารสาธารณะสำรองในยามฉุกเฉิน หรือเกิดภัยพิบัติ
  6. เพิ่มพูนจำนวนสมาชิกให้เป็นพนักงานวิทยุสำรอง ไว้รับใช้สังคมและประเทศชาติทั้งในยามสงบและฉุกเฉิน
  7. สร้างชื่อเสียงของสมาคมและประเทศชาติ ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ ในวงการวิทยุระหว่างประเทศ

ทั้งนี้ ไม่จัดตั้งโต๊ะบิลเลียด ไม่ดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการพนัน การหาผลกำไรมาแบ่งบันกัน ตลอดจนไม่ทำให้เสื่อมเสียศิลธรรม จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ

ลำนักงานแห่งใหญ่
ของสมาคม
ณ เลขที่ 54/3 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
ชื่อ, สำนัก, และอาชีวะ
ของผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ให้เป็นผู้จัดการ
นายอาคม ชัยชำนาญ บ้านเลขที่ 9/1 หมู่ที่ 11 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
จดทะเบียน จัดตั้งสมาคม
สำนักงานจดทะเบียน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
จดทะเบียน วัน เดือน ปี 21 พฤศจิกายน 2537
ลงนามตำแหน่งและ
ประทับตรานายทะเบียน
(นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร)
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

 

 
 หน้าแรก  ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง  บทความ/เอกสาร  กระดานแสดงความเห็น
view