http://www.hs1al.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 ข่าวประชาสัมพันธ์

 บทความ/เอกสาร

 กระดานแสดงความเห็น

บริการ

สถานะสมาชิกภาพ
แบบทดสอบกลาง AR
สำนักงาน กสทช.
วิทยุสมัครเล่น
ติดต่อเรา

สถิติ

เปิดเว็บ08/09/2007
อัพเดท19/09/2023
ผู้เข้าชม542,133
เปิดเพจ678,406

MSBAT-4 ปล่อยบอลลูนเพื่อการวิจัยในกิจการวิทยุสมัครเล่น วันอาทิตย์ที่ 21 ธ.ค. 2557 ที่โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย

ด้วยทางสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (RAST) ได้ร่วมกับ กลุ่มนักวิทยุในกิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียมประเทศไทย หรือ กลุ่มทำแซต (TAMSAT) โดยการสนับสนุนจาก สำนักคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช ดำเนินการโครงการต่อเนื่อง ในโครงการบอลลูนอเนกประสงค์ความสูงระดับสตราโตสเฟียร์ เพื่อการวิจัยในกิจการวิทยุสมัครเล่นไทย ครั้งที่ 4 หรือชื่อย่อว่า มิสแบ๊ทโฟร์ / MSBAT-4

โดยมีกิจกรรมประชุมทางวิชาการ ในเรื่องชั้นบรรยากาศโลกและอวกาศ ในวันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2557 ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. และมีกำหนดการปล่อยบอลลูน ในวันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2557 โดยทางสมาคมฯ ได้ขอใช้สถานที่ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย ในการประชุมทางวิชาการ โดยจะมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ มาบรรยายทางวิชาการ โดยมีกำหนดการดังนี้
_____________________________________________________
กำหนดการประชุมทางวิชาการ ในเรื่องชั้นบรรยากาศของโลกและอวกาศ
ณ โรงเรียน นนทบุรีวิทยาลัย วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2557
_____________________________________________________

8.30 น. เปิดการประชุม และแนะนำวิทยากร โดย ดร.จักรี ห่านทองคำ นายกสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
9.00 น. การบรรยายทางวิชาการ เรื่องชั้นบรรยากาศโลก โดย รศ ดร. จริยา บุญญวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านบรรยากาศโลก ศูนย์การจัดการความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
10.00 น. การบรรยายทางวิชาการ เรื่องจรวด และดาวเทียม โดย ดร.พงศธร สายสุจริต ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
11.00 น. การบรรยายทางวิชาการ เรื่องอวกาศระบบาสุริยะจักรวาล และดาวเทียม โดย คุณชวลิต รัศมีนิล ผู้เชี่ยวชาญด้านอวกาศ และดาวเทียมวิทยุสมัครเล่น
12.00 น. ปิดการประชุม โดย ดร.จักรี ห่านทองคำ นายกสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ในการปล่อยบอลลูน ในวันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม 2557 ในเวลาประมาณ 8 - 9.00 น. จะมีอุปกรณ์สื่อสาร Payload ในกิจการวิทยุสมัครเล่น ที่นักวิทยุสมัครเล่นไทย สามารถใช้งานได้ดังนี้
1. ระบบแจ้งข้อมูลตำแหน่งของบอลลูน ผ่านระบบ Automatic Position Reporting Radio System หรือ APRS ประกอบด้วยอุปกรณ์ GPS ระบบโทรมาตรวัดค่าทางวิทยาศาสตร์ และสภาวะแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ความดัน ฯลฯ นำข้อมูล ส่งผ่านระบบ APRS ที่ความถี่ 144.390 MHz
2. ระบบรีพีเตอร์ทวนสัญญาณสื่อสาร VHF / UHF ในกิจการวิทยุสมัครเล่น แบบ Duplex ส่งขึ้น Uplink ที่ความถี่ VHF 145.900 MHz รับลง Downlink ที่ความถี่ UHF 435.900 MHz
3. ระบบถ่ายภาพ พร้อมส่งภาพ ทุกๆ 5 นาที Real-time แบบ Slow Scan TV หรือ SSTV ในกิจการวิทยุสมัครเล่น ที่ความถี่ VHF 144.425 MHz

ทั้งหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
คุณธนันท์ รังสีพรหม HS1JAN 081 699 4599
คุณอนันต์ แป้นทองคำ HS1GAB 089 999 0905

โดยคาดหมายว่า สัญญาณสื่อสาร จะครอบคลุม ทั่วพื้นที่ประเทศไทย ดังนั้นจึงขอเชิญนักวิทยุสมัครเล่น ร่วมในการประชุมทางวิชาการ และทดสอบสื่อสารผ่านบอลลูน ในระหว่างวันที่ 20 และ 21 ธันวาคม 2557 ณ โรงเรียน นนทบุรีวิทยาลัย

Tags :

view

 หน้าแรก

 ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

 บทความ/เอกสาร

 กระดานแสดงความเห็น

view